I den lilla orten Conwy i norra Wales har man konstaterat att hönsfåglar infekterats av fågelinfluensa av typen H7. Infektionen har också orsakat ögoninflammation och lätta influensasymtom hos människor. Fyra personer har hittills konstaterats ha H7-infektion, men ytterligare åtta personer med symtom som har haft nära kontakt med smittade fåglar behandlas med antivirusmedel.

H7 är ”en släkting” till det omtalade H5-viruset. Liksom H5 kan det förvandlas från att ge mycket milda eller inga symtom (lågpatogent virus) till att bli ett mer aggressivt virus (högpatogent) hos fjäderfä. H7 har under senare år orsakat utbrott bland fjäderfä i Italien, Nederländerna och Storbritannien. Vid ett större utbrott med högpatogent H7-virus i Nederländerna 2003  identifierades ögoninflammation orsakad av viruset hos 83 personer. Nästan alla hade haft kontakt med sjuka hönsfåglar, men i ett par fall spreds virus vidare bland familjemedlemmar.

Det H7 som hittats i Wales är lågpatogent (läs mer på SVA:s och SJV:s webbplatser) och ett begränsat område kring utbrottet är avspärrat. De personer som fått symtom har heller inte blivit speciellt svårt sjuka, men för att förhindra spridning behandlas de med antivirusmedel.

/Annika Linde, statsepidemiolog, Smittskyddsinstitutet