Under 2006 rapporterade kommunerna 202 misstänkta matförgiftningar och sammanlagt 1 463 drabbade personer. Det är liknande siffror som föregående år. Rapporterna har sammanställts av Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet.

Rapporten finns publicerad på Livsmedelsverkets webbplats.