SMI-dag om antibiotikaresistens den 16 november 2007

SMI-dag om barnvaccinationsprogrammet (Stockholm) den 21 november 2007

SMI-dag om parasitologi

SMI-dagar

Varje år arrangerar SMI ett antal utbildningsdagar, så kallade SMI-dagar, om aktuella ämnen. SMI-dagarna syftar till att aktualisera och problematisera olika frågor inom Smittskyddsarbetet och vänder sig till olika yrkeskategorier som arbetar med smittskydd.