EPI-aktuellt, vol 6, nr 43 (25 oktober 2007): Hepatit A och resistenta pneumokocker på samma förskola i Skåne, Rapport från IUSTU-konferensen i Dubrovnik och Klamydiatestning i två landsting.