Norska myndigheter uppmanade den 17 oktober allmänheten att koka dricksvattnet i vissa bostadsområden i Oslo då man konstaterat att vattnet förorenats med parasiterna Giardia lamblia och Cryptosporidier. Den 22 oktober upphävdes detta beslut och Oslos vatten är nu drickbart igen.

Man har i Oslo inte noterat någon ökning av sjukdomsfall, utan fyndet av parasiterna gjordes efter att man fått indikation på att dricksvattnet förorenats med avloppsvatten. Man har ännu inte typat parasiterna närmare. Först när typningen av Giardia är klar kan man uttala sig om det rör sig om någon av de två genotyper som kan ge sjukdom hos människa.

Både Giardia och Cryptosporidier är parasiter som kan ge diarré och magsmärtor, medan en del smittade inte får några symtom alls. Infektion med Giardia behandlas med läkemedel. Infektion med Cryptosporidier läker ut spontant och behandlingen är symtomatisk och består av vätskeersättning vid behov.

Diagnosen för båda parasiterna ställs genom att de påvisas i avföringsprov (mikroskopi), skriv frågeställningarna på laboratorieremissen.

Personer som besökt Oslo senaste 10 dagarna och som har magsymtom rekommenderas kontakta sin vårdcentral för provtagning.

/Charlotte Larsson, Bitr smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen

Nyheten är publicerad på Smittskyddsenhetens webbplats i Västra Götalandsregionen.