Sedan juli i år har ett ökat antal människor sökt vård för symptom med hög feber och svåra smärtor i leder och muskler i Ravenna-provinsen i norra Italien. Serologiska undersökningar och PCR har nu bekräftat att det rör sig om chikungunyafeber. Hittills (070904) har 197 fall rapporterats.

Chikungunyafeber är en virusinfektion som de senaste åren fått ökat utbredning i Asien, speciellt i och kring Indiska Oceanen. Typiska symtomen är just hög feber med svåra smärtor i framför allt leder och muskler. Ibland är sjukdomen också förenad med hudutslag och tarmbesvär. Sjukdomen är självläkande men kan i enstaka fall få ett mera allvarligt förlopp och behöva sjukhusvård. Ett antal importfall har setts i Europa under de senaste åren men sjukdomen sprids normalt inte i Europa.

Flertalet fall, 147, har uppträtt i den mindre orten Castiglione med cirka 4 000 invånare och smittan tros ha introducerats där av en resenär från Indien i slutet på juni. Ytterligare 19 fall kommer från två närliggande orter medan 31 fall som är spridda över regionen är under utredning.

Smittan sprids vanligen med den i Asien vanligt förekommande myggan Aedes albopictus, så kallad tigermygga som biter under dagtid. I Italien påbörjades bekämpning av myggor i mitten av augusti i det drabbade området och antalet nyinsjuknade sjönk under sista veckan i augusti. Aedes albopictus finns spridd framför allt sommartid i södra Europa men har påträffats också i Belgien, Nederländerna och Storbritannien.

I USA har men sedan 1987 sett en ökad utbredning av myggan och när Europa blir varmare finns risk för att myggans utbredningszon ökar också här. Som alltid är det klokt att försöka skydda sig mot myggstick för att undvika klåda och överföring av smittämnen.

/Anders Blaxhult, avdelningen för epidemiologi