• Smittskyddsinstitutet utvecklar vaccin mot malaria

    Publicerat

    Malaria är en mycket utbredd sjukdom inom de tropiska och subtropiska områdena av världen. Miljontals människor insjuknar varje år, och man räknar med att det årligen enbart i Afrika dör över en miljon…