För att hindra spridningen av malaria krävs stora investeringar i utvecklandet av vacciner och läkemedel som i framtiden kan lindra och förhindra sjukdomens stora verkningar.

Svår malaria orsakas av att parasiten klistrar sig fast i blodcirkulationen och blockerar blodflödet i till exempel hjärnan och barnet faller i koma. Ett fungerande vaccin finns inte idag, därför arbetar Smittskyddsinstitutet med att utveckla ett sådant. Vaccinet ska baseras på ”klistret” som ska förhindrar att blodflödet ”proppar igen” och uppkomsten av svår malaria. Arbetet stöds av Sida, Vetenskapsrådet och EU.

Den 25 april infaller Världsmalariadagen , som syftar att upplysa och undervisa om de fortsatta katastrofala verkningar sjukdomen har i endemiska områden.