Utifrån uppdraget föreslår SMI att ett nytt nationellt system för att övervaka utvecklingen tas fram. Varje dygn ska data hämtas från lokala och regionala laboratorier och samlas i en nationell databas. SMI vill också införa ett system för att tidigt upptäcka resistens genom att utvalda öppenvårdsmottagningar ökar sin provtagning och bakterieodling vid vanliga infektioner och att informationen från detta ställs samman.

– Övervakningen av antibiotikaresistens är i dag inte optimal och måste förbättras, säger Ragnar Norrby, generaldirektör vid Smittskyddsinstitutet.