Senaste numret innehåller dessutom en intervju med Folkhälsoinstitutets nya generaldirektör Sarah Wamala, hur ser hon på myndighetens framtid?

På smittskydd.se kan du redan nu ta del av några smakprov:

Våg av nya infektioner kräver träffsäkrare smittskydd
Sedan 40 år dyker det upp en ny infektion om året – aldrig förr har vi stått inför så många nya infektioner som i dag. Smittskyddet måste ständigt förnya sig och skaffa nya redskap. Nu lanseras SMIGIS.

Konkreta förslag från Smittskyddsinstitutet mot antibiotikaresistensen
Snabbare upptäckt av antibiotikaresistenta bakterier ska uppnås med effektivare datainsamling, snabbare analyser och tydligare ansvarsfördelning.