I den senaste utgåvan av FASS 2008 (bokversionen) saknas den skriftliga informationen för produkterna BCG-vaccin SSI samt Tuberculin PPD RT 23 SSI.

Information om nämnda produkter finns att hämta via www.fass.se .

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingvar Ekblad
SSI Sverige
Slagthuset
211 20 Malmö
Tel. 040-699 88 90, 040-699 88 92, 070-6026906
Fax 040-699 88 91
E-post ekblad@telia.com