Det pågår en hiv-epidemi bland intravenösa missbrukare i Stockholm som smittats av en virusstam som kommer från Finland. Den började spridas redan under 2006, men ökningen blev inte tydlig förrän 2007. Under 2007 har antalet intravenösa missbrukare som smittats i Sverige ungefär fördubblats jämfört med 2006 och ökat ännu mer jämfört med 2005. Ökningen har främst drabbat Stockholm.

Ökningen bland män som har sex med män är procentuellt något lägre, men större i absoluta tal. 2006 var antalet fall smittade inom Sverige under 50 och för 2007 har antalet ökat till cirka 80 fall. Motsvarande ökning av smitta mellan män som har sex med män sågs redan 2006 i många nordeuropeiska länder, men Sverige var då relativt förskonat. Ökningen av klamydia, som indikerar att frekvensen oskyddat sex har ökat, innebär ökad risk för att hiv även når andra grupper i samhället. Smittskyddsinstitutet har sett enstaka fall av hiv hos unga som inte tillhör riskgrupper, men det rör sig inte om något riktigt trendbrott.

Definitiva siffror för hiv-epidemins utveckling i Sverige 2007 blir klara i slutet av februari.

Annika Linde, statsepidemiolog
Malin Arneborn, epidemiolog
Jan Albert, professor