Vid WHO väljs i februari varje år de influensastammar som ska ingå i vaccinet för kommande års säsong. Industrin behöver minst ett halvår för att producera tillräckliga mängder vaccin. Därför måste valet göras innan man är helt säker på vilka stammar som kommer att dominera.

Riktlinjer för profylax och behandling av influensa med antivirala medel finns på Läkemedelsverkets hemsida:

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel (länk)