• Vinterkräksjukan slår till med full kraft i år igen

  Publicerat

  Viruset som orsakar vinterkräksjuka har varit extra aggressivt vartannat år. Efter förra årets rekordår verkar den trenden brytas. I år har nämligen Smittskyddsinstitutet rapporterat in många nya fynd…

 • HPV-vaccin löftesrikt men nyttan delvis oklar

  Publicerat

  Dagens vacciner mot humana papillomvirus, HPV, riktas mot två virustyper av de minst tretton HPV som kan ge cancer i livmoder­halsen. Forskningen visar att en allmän barnvaccination idag skulle ge…

 • Resistens mot Tamiflu upptäckt

  Publicerat

  Inom ramen för ett europeiskt influensanätverk har det visats att ett mindre antal av influensa A-stammar under säsongen 2007/2008 bär på en mutation som gör dem okänsliga mot läkemedlet oseltamivir…

 • Nominera till Svenska hygienpriset 2008

  Publicerat

  Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom all vård och omsorg. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor. Genom att tillämpa basala hygienrutiner och…

 • SMI:s verksamhet i fokus när Bill och Melinda Gates blev hedersdoktorer vid KI

  Publicerat

  Smittskyddsinstitutet, SMI, var vid ceremonin väl representerat med presentationer av projekt inom bl.a. tuberkulos, pneumokocker, malaria och hiv.

 • Kan sorkfeber spridas mellan människor?

  Publicerat

  En forskargrupp vid Umeå universitet har för första gången lyckats påvisa sorkfebervirus i mänsklig saliv. Det lyfter fram frågan om smittöverföring också kan ske mellan människor. Medförfattare till…

 • Hyfsat lätt att sänka kostnader

  Publicerat

  I Göteborg jagar man översjuklighet bland förskolebarn med förbättrade hygienrutiner. Enkla åtgärder och förändrade attityder kan göra stor skillnad – och spara stora summor. Ett nytt projekt summerar…

 • Gula febern i Brasilien, Paraguay och Argentina

  Publicerat

  Sedan slutet av 2007 pågår en epidemi av Gula febern bland apor i den Brasilianska delstaten Goias belägen norr om Sao Paulo. Den 13 februari rapporterade hälsovårdsmyndighetena om sammanlagt 15 dödsfall…

 • Kommentar till DN Debatt-artikel 30/12: Ny hiv-stam i Stockholm kommer från Helsingfors

  Publicerat

  På DN-Debatt den 30/12 skriver tre hiv-forskare under rubriken en ”Ny hiv-epidemi har nått Stockholm”. Forskarna varnar för att en ny en epidemi av hiv trängt in bland Stockholms narkomaner från de forna…