Sedan slutet av 2007 pågår en epidemi av Gula febern bland apor i den Brasilianska delstaten Goias belägen norr om Sao Paulo. Den 13 februari rapporterade hälsovårdsmyndighetena om sammanlagt 15 dödsfall i Gula febern bland människor huvudsakligen från dessa trakter.

Resenärer till inlandet av Brasilien rekommenderas sedan tidigare Gula febern-vaccination. Kusten och storstäderna bedöms som fria från Gula febern. Undantag från detta är norra delen av delstaten Espiro Santo samt kusten vid Amazonasflodens mynning. Aktuell karta över Gula Feberns spridning i Brasilien finns i högermenyn.

Till och med 3 Mars rapporterar hälsovårdsmyndigheter i angränsande Paraguay om tio dödsfall i Gula febern varav en del skett i utkanterna av huvudstaden Asuncion. Vaccination kan därför vara motiverad även vid kortare besök i Paraguay. Det rapporteras också från norra Argentina (Misiones) om dödsfall i Gula febern bland apor. Ett humanfall finns också bekräftat från området. Eftersom utbrottet i Brasilien också började med insjuknade apor kan vaccinationskydd även behövas vid besök i Misiones provinsen i Argentina. Oro för spridning av smitta kan också innebära ökade krav på vaccinationsintyg för resenärer mellan länder.

Anders Blaxhult, överläkare
Avdelningen för epidemiologi