Rapporten är framtagen av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) i samarbete med bland annat Kari Johansen, med dr, klinisk virolog och barnläkare, Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet.