I Sverige förekommer sorkfeber framförallt i den norra landsdelen. Det är en zoonos, dvs. en infektionssjukdom som normalt överförs mellan djur och människa genom att skogssork utsöndrar puumalavirus via saliv, urin och avföring. Vanligtvis blir människor infekterade genom att andas in damm som förorenats med virus av sorkars utsöndringar eller via direktkontakt med djuren.

Läs mer i pressmeddelandet från Umeå universitet