På DN-Debatt den 30/12 skriver tre hiv-forskare under rubriken en ”Ny hiv-epidemi har nått Stockholm”. Forskarna varnar för att en ny en epidemi av hiv trängt in bland Stockholms narkomaner från de forna sovjetstaterna. Det är viktigt att den kraftiga ökningen av hiv-smitta bland missbrukare i Stockholm uppmärksammas, men en sakuppgift i artikeln är felaktig. Virusstammen kommer inte från de forna sovjetstaterna.

Våra undersökningar visar istället att virusstammen kommer från Helsingfors som hade ett liknande utbrott bland missbrukare runt år 2000. Stockholms/Helsingfors hiv-stammen är av en undergrupp som kallas subtyp CRF01-AE. Denna variant har inte förkommit i de forna sovjetstaterna, där i stället subtyp A dominerar. Undersökningarna som ligger till grund för dessa slutsatser har utförts i samarbete mellan Smittskyddsinstitutet, Smittskyddsläkaren i Stockholm Läns Landsting och Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Det ska betonas att virusstammens ursprung är av sekundär betydelse för patienterna, sjukvården och det förebyggande arbetet. Det finns inget som talar för att den aktuella hiv-stammen skiljer sig från andra hiv-stammar när det gäller smittsamhet eller aggressivitet.

Jan Albert, överläkare, professor
Avdelningen för virologi