Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner inom vård och omsorg, såväl offentlig som privat. Priset tillfaller organisation/företag/ arbetsplats eller enskild person som gjort betydande insatser inom hygienområdet. Därigenom påverkat och förbättrat efterlevnaden av hygienrutiner inom vård och omsorg

Nominera någon som åstadkommit en förändring

Juryn består av sakkunniga inom området vårdhygien: Kerstin Mannerquist, Smittskyddsinstitutet; Catarina Åneman, Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Ulrika Ransjö, fd överläkare Uppsala; Kerstin Belfrage, Vårdförbundet; Åsa Rosenberg, Avdelningen för Vårdhygien Stockholms Län; Kenneth Jönsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet; Annette Larsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet; Susanne Wiklund, Sektionen för vårdhygien, Akademiska sjukhuset; Sveriges Tvätteriförbund; Dan Nyman, TEKO; Justin Rupia, Svenska Kommunalarbetareförbundet; Ann-Sofie Bergqvist, Infektionshygien Örebro län.

Ordförande: Kerstin Mannerquist, Smittskyddsinstitutet
Prisutdelare: Catarina Åneman, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Kerstin Mannerquist, Smittskyddsinstitutet.

Nominera senast den 10 mars

Förslag på pristagare med motivering, kan inkomma från organisation/företag/arbetsplats eller enskilda personer. Förslaget ska innehålla namn, adress och maildress på nominerad, kort motivering samt namn adress och mailadress till den som skickat in nomineringen.

Förslag skall vara inkomna till Kerstin Belfrage senast 10 mars 2008 , vid frågor ring Kerstin Belfrage Vårdförbundet: 08-14 77 00.

Priset är en hedersutmärkelse med ett diplom och en vas.
Prisutdelning görs i samband med SFVH - Svensk Förening för Vårdhygiens möte i Södertälje den 14-16 april 2008