Fynden innebär alltså ingen akut risk för att det ska uppstå svårigheter med att behandla svårt sjuka influensapatienter under denna säsong, men är lite oväntade, och ställer långsiktigt krav på skärpt uppmärksamhet.

De undersökta virusstammarna kommer såvitt man vet inte från patienter som behandlats med Tamiflu. Det är för närvarande oklart hur och varför mutationen uppstått. Den beskrivna mutationen har tidigare hittats i Japan.

Det behövs nu en vidare utredning om mekanismerna bakom den förändring man upptäckt. Vi kommer därför intensifiera analysen av cirkulerande influensavirus avseende resistens. Detta arbete bedrivs gemensamt inom EU. Vid ett samordningsmöte på EU nivå den 29 januari bedömdes att det inte idag behövs några förändringar av gällande rekommendationer för hur läkemedlet Tamiflu används. Detta gäller även hur medlet ska och kan användas i en pandemi. I Sverige finns lager av flera läkemedel mot influensa för att öka möjligheterna att ha effektiva läkemedel tillgängliga.

Annika Linde, Smittskyddsinstitutet

Anders Tegnell, Socialstyrelsen

Ingrid Uhnoo, Läkemedelsverket