Bill och Melinda Gates engagemang inom global hälsa via Bill & Melinda Gates Foundation har under de senaste åren genererat betydande belopp till framförallt sjukvårds- och utbildningsprojekt i tredje världen. Stiftelsen bidrar även till forsknings- och utvecklingsprojekt där diagnostik och vaccinutveckling mot bl.a. tuberkulos, pneumokocker, malaria och hiv är högprioriterade områden som stiftelsens stöder.

Smittskyddsinstitutet, SMI, var vid ceremonin 23 januari väl representerat med presentationer av projekt som berör samtliga ovanstående områden. Gruppledare från SMI fick stort utrymme med Bill Gates personligen vid en rundvandring med frågestund efter själva promoveringen. Projekten presenterades för en entusiastisk hedersdoktor som dessutom var mycket insatt i många komplicerade frågeställningar. Ett stort antal SMI medarbetare fanns på plats däribland: Birgitta Henriques-Normark (pneumokocker), Markus Maeurer, Sven Hoffner, Gunilla Källenius (tuberkulos), Rigmor Thorstensson, Jan Albert, Peter Liljeström, Britta Wahren, Gunnel Biberfelt (hiv) samt Mats Wahlgren (malaria).

Melinda Gates var själv inte närvarande vid själva promoveringen då hon var upptagen med ett aids-projekt inom makarnas stiftelse i Mali just denna dag.