Viruset som orsakar vinterkräksjuka har varit extra aggressivt vartannat år. Efter förra årets rekordår verkar den trenden brytas. I år har nämligen Smittskyddsinstitutet rapporterat in många nya fynd av vinterkräksjuka.

Årets utbrott är i full gång – statistiken över fynd som rapporteras pekar uppåt. – Flest människor smittas mellan december och mars. Till och med påsk brukar utbrotten pågå som mest, säger Kjell-Olof Hedlund, chefsmikrobiolog på kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap.

Det är först på senare år som vinterkräksjukan blivit känd bland allmänheten, men redan 1929 var sjukdomen för första gången omskriven i litteraturen. I Sverige drabbades vi av det första stora vårdrelaterade utbrottet i Stockholm 1987. Några år efteråt var det relativt lugnt, innan den bröt ut ordentligt 1995. År 2002 drabbades Sverige, liksom stora delar av världen, av en stor epidemi. Sedan dess har utbrotten varit särskilt aggressiva vartannat år. En trend som ser ut att brytas i år.

– Nu efter julhelgerna kan vi se av statistiken över antalet inrapporterade fall har ökat kraftigt. Men vi har fortfarande inte sett kulmen av årets epidemi i Sverige, säger Kjell-Olof Hedlund.

God handhygien är viktigast

Inga vaccin eller mediciner finns som gör att sjukdomen lindras. Det du kan göra är att försöka minska smittspridningen. Stanna därför alltid hemma i minst 48 timmar från det att du haft de sista symptomen.
– God handhygien är viktigt eftersom vinterkräksjukan oftast sprids den vägen. Det kan exempelvis vara en bulle som du tar i och sedan äter. Tvätta därför alltid händerna, med tvål och vatten, innan du äter, säger Kjell-Olof Hedlund.

En femtedel smittas inte av viruset

Människor blir inte immuna mot viruset. Anledningen till att cirka 20 procent av befolkningen inte smittas, beror istället på att de saknar receptorer som tar upp viruset.
– Det kommer nya stammar av viruset hela tiden och dessutom varar immuniteten endast en kort tid. I samhället kan det finnas upp många olika stammar samtidigt, säger Kjell-Olof Hedlund.

Vinterkräksjuka är inte farlig för normalt friska människor. Men för äldre och sjuka med nedsatt immunförsvar kan smittan i enstaka fall leda till döden.