Kvinnan, som deltog i en turistgrupp på rundresa i Uganda, exponerades vid ett besök i en grotta för fladdermöss.
Experter vid Smittskyddsinstitutet och ECDC räknar inte med någon risk för spridning av infektionen i Europa från det inträffade fallet. Blödarfeber har emellertid hög dödlighet. Fladdermöss är sannolika smittkällor för Marburg och fladdermöss i tropiska länder kan även bära på andra allvarliga infektioner. De inträffade illustrerar att man bör undvika att besöka grottor med fladdermöss, framförallt i Afrika.