Testerna har pågått under två år vid Smittskyddsinstitutets laboratorier och resultaten presenteras i Jonas Hardestams avhandling ”Hantaviruses – shedding, stability and induction of apoptosis”.

Resultaten kan ge större förståelse för hur smittspridning sker och hur hantavirus cirkulerar i naturen och därmed ge en större förståelse för 2007 års dramatiska ökning av antal fall av sorkfeber, 2 195 fall jämfört med 213 fall 2006.
Man har också försökt besvara frågan om puumalavirus, som tillhör gruppen hantavirus, kan smitta mellan människor. I ett samarbete med Umeå universitet undersöktes saliv från sorkfeberpatienter. Saliven innehöll delar av puumalavirus, men visade sig inte kunna överföra smitta. Samtidigt visar undersökningar att människans saliv verkar kunna bekämpa och minska mängden hantavirus.

Ladda ner avhandlingen

Kontaktperson:

Jonas Hardestam , Smittskyddsinstitutet, 08-457 26 03

Presskontakt:

Birgitta Brink , informationschef, 070-267 23 26