I sitt remissvar skriver Smittskyddsinstitutet, ”SMI kan konstatera att det idag ofta är svårt att få fram resurser till viktig folkhälsoinriktad och epidemiologisk forskning. Detta leder stundtals till att berörda myndigheter tvingas förlita sig på forskningsresultat framtagna inom industrin, vilka tagits fram utifrån ett kommersiellt syfte och kanske därför inte är helt objektiva”. SMI betonar vikten av att bibehålla pluralism och mångfald i anslagsgivningen. Därför bör i huvudsak nuvarande forskningsfinansieringsorganisation behållas.

Läs remissvaret från Smittskyddsinstitutet