I egenskap av talesman reser hon världen runt för att öka medvetenheten om hiv/aids som ett hot mot social och ekonomisk stabilitet och för att betona behovet av fortsatt aids-forskning.

På SMI träffade hon prof. Britta Wahren, prof. Jan Albert och doc. Sören Andersson samt Ragnar Norrby, GD och Hans Ottosson, ÖD. Experterna berättade bland annat om arbetet med ett hiv-vaccin, nya metoder för att kartlägga hiv-utbrott och internationella hiv-projekt som pågår runt om i världen.

För hennes opinionsbildning kring hiv och aids har hon bland annat belönats med Harvardstiftelsens Humanitarian Award. Under 2007 skänkte stiftelsen amfAR ungefär 150 miljoner kronor till olika forskningsprojekt.