Senaste året Rio hade en omfattande dengue-epidemi var 2002. Förutom i Syd- och Centralamerika har dengue på senare år fått en ökad utbredning i Sydostasien, i Indiska Oceanen och på Indiska subkontinenten. Uppskattningsvis närmare 200 miljoner människor insjuknar årligen.

Dengue är en influensaliknande febersjukdom orsakat av ett flavivirus som sprids via Aedes-myggor och finns spritt i tropiska länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Varje år anmäls ca 50 fall bland hemvändande svenskar, men då många av de smittade är ute på långresor och inkubationstiden är 5–10 dygn kan det säkert vara betydligt fler svenskar som drabbas av sjukdomen. Under 2008 har till och med 25 Mars 22 fall anmälts i Sverige och liksom tidigare år har de flesta smittats i Sydostasien, framför allt i Thailand och Indonesien.

Sjukdomen debuterar akut med feber, huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Efter några dagar uppträder ofta ett hudutslag. I ett senare skede kan punktformiga hudblödningar ses på främst fotryggar och händer samt i armhålor. Sjukdomen är i regel godartad och många får enbart en övergående feber. Vid mera ovanlig hemorragisk dengue ses blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen, och patienten kan dö i en blödningschock. Tillståndet uppstår främst hos inhemska barn som återinfekteras med denguevirus och sjukdomen uppfattas i dessa fall som en "immunologisk reaktion". Det finns inte något specifikt läkemedel mot denguevirus utan behandlingen är symtomatisk. Diagnos ställs genom att antikroppar mot denguevirus, alternativt viralt RNA, påvisas i patientens blod.

Det finns inget vaccin mot sjukdomen. Genom att skydda sig mot myggstick genom täckande klädsel, myggstift och myggnät kan man minska risken för dengue, liksom för andra insektsöverförda smittor. Aedes-myggorna biter, till skillnad från många andra myggor även under dagtid men är mest aktiv kvällstid. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån också myggen borta.

Anders Blaxhult, överläkare och biträdande statepidemiolog