Nora är ett växelboende som drivs i Uppsala kommuns regi. All personal har genomgått hygienutbildning. Detta gör att personalen numera, med en hög vårdhygienisk standard, kan omhänderta patienter som drabbats av smittsamma sjukdomar.

Akutmottagningen på Falu lasarett vann priset eftersom personalen på ett målmedvetet och effektivt sätt infört basala hygienrutiner för alla yrkeskategorier. Det är ett svårt arbete eftersom akutmottagningen är en arbetsplats med stor genomströmning av patienter och personal.