Insamlingen av proverna sker via sentinelprovtagningssystemet (Sentinelprovtagning = frivillig inrapportering från behandlande läkare som misstänker att patienten har influensa) och via de mikrobiologiska laboratorierna.

Informationen rapporteras varje vecka på Smittskyddsinstitutets webbplats samt skickas till det europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC) och världshälsoorganisationen (WHO).

Influensarapport säsongen 2008/2009

Pressinformation om influensa

Kontaktperson:

Maria Brytting , docent, 08-457 26 54