De som tillhör riskgrupperna är personer över 65 år, personer med hjärt- och lungsjukdom och andra som lider av svår kronisk sjukdom.
Trots att upp till 65 procent av riskgrupperna vaccinerar sig varje år, är influensa en sjukdom som årligen orsakar förhöjda siffror i statistiken över antalet döda.
– Därför är det viktigt att fler som hör till riskgrupperna vaccinerar sig. Här har sjukvårdspersonal och kanske främst läkarna en viktig roll att informera sina patienter när det är dags för vaccination, säger Annika Linde.

Äldre är en riskgrupp

Vaccinet skyddar inte alla mot att insjukna i influensa, men blir man sjuk blir sjukdomen lindrigare om man är vaccinerad.
Av Sveriges befolkning är det 1,8 miljoner som har större eller mindre risk att bli mycket svårt sjuka i influensa. De rekommenderas att vaccinera sig varje år.
– Den största riskgruppen är äldre och ju äldre man blir desto större är risken att få svår influensa. Tyvärr svarar man också sämre på vaccinet ju äldre man är. Men det är ändå alltid bättre att vara vaccinerad än att inte vara det, säger Annika Linde.

Personer i riskgrupper som är extra sköra och som utsätts för influensasmitta kan också behöva öka på skyddet med hjälp av antivirala medel i vissa situationer, exempelvis om man smittas på mycket nära håll i hemmet.
Vissa år ger vaccinet ett sämre skydd just den säsongens influensa. Då kan det också bli aktuellt att ta antivirala medel.
- Om det inträffar går SMI ut och informerar, säger Annika Linde.

Ofarligt att vaccinera sig

Däremot finns inga rekommendationer att unga och friska personer ska vaccinera sig. Om man har haft en influensa ger det livslång immunitet mot just det influensaviruset, medan effekten av ett vaccin endast varar i nio månader.
– Men det är helt ofarligt att vaccinera sig, och det kan finnas tillfällen i livet då man absolut inte vill bli influensasjuk. Man kanske ska ut på långresa, gifta sig eller kan helt enkelt inte vara bort från jobbet eller känna sig så trött och utarbetad att man inte orkar med en influensasjukdom. Då finna det inget som hindrar att även personer utanför riskgrupperna vaccinerar sig, säger Annika Linde.