Nätverket består av nästan nio miljoner personer sammanlänkade familjevis och drygt fyra hundratusen arbetsplatser. Såväl arbetsplatser som bostäder är försedda med geografiska koordinater. Syftet är att simulera smittspridning i Sverige på ett realistiskt sätt och att testa effekten av olika motåtgärder.

I nätverket har varje person kopplingar till övriga familjemedlemmar, till sin arbetsplats/skola, och till närmaste sjukhus. Under simuleringen, som sträcker sig över 200 dagar, beger sig personerna i modellen till jobbet på morgonen och åker hem på kvällen, vissa reser och vissa uppsöker exempelvis sjukhus eller akutmottagning. Smittspridning kan ske när en smittsam person och en mottaglig person befinner sig på samma plats samtidigt.

Projektet har tidigare undersökt hur ett smittkoppsutbrott skulle se ut i Sverige idag och testat effekten av olika vaccinationsstrategier. Nu ligger fokus på pandemisk influensa. De motåtgärder som undersöks är bland annat vaccination och behandling med antiviraler. En fråga som nyligen undersökts är hur vaccindoserna skall fördelas mellan landstingen för att uppnå bästa möjlig effekt.

Kontaktperson

Lisa Brouwers , projektledare, 08-457 23 94