I SMI:s projekt har man räknat alla sökningar som har gjorts på webbplatsen vårdguiden.se på termen ”influensa” och på influensasymptom. De experiment som hittills har gjorts har gett goda resultat. Förhoppningen är att denna typ av indikatorövervakning ska kunna inlemmas med SMI:s övriga influensaövervakning och tillsammans med denna fungera som en kunskapskälla för antalet influensasjuka i landet.

Kontaktperson:

Anette Hulth , forskare, 08-457 23 95