För att ställa diagnos hos enskilda patienter måste man kunna identifiera parasiter i mikroskop. Ofta kan det vara svårt att upprätthålla tillräckligt hög kunskap i de laboratorier som arbetar med diagnostisk parasitologi. Därför har man nu utvecklat en digital mikroskopskanner för att avbilda parasitprover. De virtuella parasitproverna kan sedan lätt spridas till användarna via Internet och användas för undervisning och kvalitetskontroll av parasitdiagnostik. Metoden liknar mycket det sätt som Google Maps är uppbyggt och ställer heller inte krav på kraftfull datorteknik hos användarna.

– Genom att använda Internet kan vi ganska enkelt erbjuda ett undervisningsmaterial som kan användas för kvalitetssäkring av parasitologisk diagnostik på en vanlig vårdcentral i dessa fattiga länder, säger professor emeritus Ewert Linder vid Smittskyddsinstitutet som lett den parasitologiska delen av studien.

Projektet är ett samarbete mellan bland annat Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet, Smittskyddsinstitutet, universiteten i finska Helsingfors och Tammerfors samt universitetet i Léon i Nicaragua.