Den som har anmält sig till Sjukrapport uppmanas att varje gång han eller hon blir förkyld eller får feber själv rapportera symptom antingen via Sjukrapports webbplats eller via talsvar. Den som har blivit ombedd att rapportera för någon annan, till exempel ett barn, uppmanas att rapportera varje gång som han eller hon blir förkyld eller får feber.

Om Sjukrapport ger intressanta resultat kan Sjukrapport komma att upprepas. I slutändan får Smittskyddsinstitutet en bättre kunskap om hur influensan årligen drabbar befolkningen. Om vi vet det kan vi göra bättre planer för hur vi ska kunna lindra effekterna av influensautbrotten.

Influensan orsakas av ett virus som ger feber, muskelvärk och hosta, men ibland även allvarligare sjukdom. Mellan 200 och 4000 personer dör årligen till följd av sjukdomen.

Andra säsongen

Under influensasäsongen 2007-2008 genomfördes Sjukrapport för första gången. Antalet sjuka visades kontinuerligt på Smittskyddsinstitutets webbplats.
Nu är Sjukrapport igång för andra säsongen och i år har ca 12500 stockholmare bjudits in att delta. Preliminära resultat kommer att presenteras varje vecka på Smittskyddsinstitutets webbplats.

Kontaktperson

Moa Rehn
studie.sjukrapport@smi.se
telefon: 08- 457 23 09