• Det är självklart viktigt att de personer som smittas av hiv får den hjälp och stöd av samhället som de har rätt till och att alla gör vad de kan för att hindra smittspridning av hiv.
  • SMI vill inte legalisera smittspridning av hiv. SMI ser helst att smittspridning av hiv, liksom andra allmänfarliga sjukdomar, bedöms enligt smittskyddslagen. Enligt denna kan en person som utgör en fara för andra ur smittskyddssynpunkt isoleras i upp till sex månader.
  • Ur ett smittspårningsperspektiv försvårar dagens praxis, med långa fängelsestraff, smittspårning av hiv och även kontakten med redan hivpositiva. Det är viktigt att nå ut med adekvat information till hivpositiva för att förhindra fortsatt spridning av hiv. Risken är även stor att personer med en livsstil som ökar risken för att smittas av hiv, drar sig för att testa sig.
  • Ragnar Norrby, generaldirektör vid Smittskyddsinstitutet, meddelar att myndigheten inte kan vägra att utföra de undersökningar av möjlig smittspridning som begärts av polisen. Sådana undersökningar kommer därför i fortsättningen att utföras.