Influensarapporterna publiceras en gång i veckan på Smittskyddsinstitutets webbplats under influensasäsongen (v. 40- v. 20). De innehåller en sammanfattning av det aktuella influensaläget i Sverige och i världen. Eftersom influensa inte är en anmälningspliktig sjukdom sker inrapporteringen till SMI genom ett frivilligt rapporteringssystem:

Laboratorierapportering där mikrobiologiska laboratorier runt om i Sverige veckovis rapporterar antalet influensadiagnoser som ställts inom ramen för rutindiagnostiken.

Sentinelövervakning (eng. sentinel = spejare) där ett 100-tal frivilliga utvalda öppenvårdsläkare veckovis rapporterar totalantalet patienter de har behandlat och antalet patienter med influensaliknande symptom.

Sentinelprovtagning innebär att sentinelenheter och andra kliniker vissa dagar i veckan skickar näsprover från patienter med misstänkt influensa som analyseras av SMI.

Influensarapport säsongen 2008/2009

Prenumerera på Smittskyddsinstitutets influensarapport

Pressinformation om influensa