Det totala antalet prover samordnas tillsammans med landstingens smittskyddsenheter. Genom att snabbt identifiera och testa misstänkta fall kan SMI tillsammans med Smittskyddsenheterna arbeta för att stoppa och begränsa smittspridningen.

Den nya influensan, som förekommer i framför allt Mexico, har en ny virusstam som tidigare inte har analyserats i Sverige. Därför måste specifika analysmetoder tas fram. Arbetet startades redan i den gångna helgen och beräknas vara helt slutfört i början av nästa vecka.

För närvarande tar det cirka en vecka att få positivt fynd hundraprocentigt verifierat. När analysmetoderna provats ut går analysproceduren betydligt snabbare, det tar då cirka 1 dygn. SMI får även hjälp av viruslaboratorierna i landet som kan utföra delar av analysen, även om den slutliga verifikationen sker på SMI.