I nummer 2/09 ska du läsa vad den avgående generaldirektören för SMI, Ragnar Norrby, har att säga om svenskt smittskydd. Ord och inga visor. Att ungdomars sexliv blivit alltmer risktagande – vad baserar man det på? Och bör vi tänka om när det gäller klamydiaanstormningen? Helt säkert vill du dessutom veta hur vi ska hantera de prover som anländer från planeten Mars. För att inte tala om hur det gick till när hela vårdapparaten missade Lenas hivinfektion under sju långa år. Slutligen undrar vi hur snyggt det kan vara att ha tuberkulos.

Självklart kan du redan nu ta del av ett smakprov:

Historisk smitta: När man sjunger på sista versen

SMI:s Temaår 2009: vårdrelaterade smittor

Toxoplasmos är den vanligaste nervsjukdomen hos aidspatienter

Ny diagnostik för herpesvirus vinner mycket tid

Mässling en nygammal vårdinfektion