Svenska Hygienpriset delas ut till den organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som gjort betydande insatser inom hygienområdet och därigenom påverkat och förbättrat hygienrutiner inom vård och omsorg.

Bakom priset står Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) som år 2009 valt att dela ut priset till nedanstående:

  • Hannele Kleemola och Petra Hasselqvist på Hematologiskt centrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har tagit fram och infört ett hygienkörkort för all personal på kliniken. Körkortet är en utbildning på webben som avslutas med ett prov.
  • Peter Lundholm har med stor envishet och pedagogisk färdighet arbetat med att införa basala hygienrutiner vid Folktandvården i Stockholm. Särskilt stort har motståndet mot skyddsförklädet varit.
  • Utbrott av Calici-virus ett stort problem för vården. ”Team Trelleborgs kommun” är ett nära samarbete mellan sjukhuset och kommunens äldrevård för att minska smittspridning av calici i vårdkedjan. Kraftfulla rutiner för hygien och överflyttningar har införts vilket påtagligt minskat smittspridning av calici.

Om Svenska hygienpriset

Svenska hygienpriset är en hedersutmärkelse med ett diplom och en vas. Priset delas ut av socialminister Göran Hägglund i samband med SFVH:s möte i Södertälje den 21 april 2009. Juryn består av sakkunniga i SFVH: Birgitta Lönnberg, Landstinget Gävleborg; Inger Spencer, Folktandvården Västra Götalandsregionen. Juryns ordförande är Kerstin Mannerquist, Smittskyddsinstitutet.