Zsuzsanna Jakab vid ECDC har idag rekommenderat att medlemsländerna rekommenderar att medborgarna avstår från icke absolut nödvändiga resor till Mexico p.g.a risk för spridning av det nya influensaviruset. Flertalet medlemsländer i EU avråder redan från onödigt resande till områden där den nya influensaviruset sprids, i första hand Mexico.

WHO har annonserat att man inte avser att gå ut med några rekommendationer avseende reserestriktioner eftersom det inte kan hindra att viruset sprids, men Smittskyddsinstitutet anser ändå att det är befogat att avråda från icke nödvändiga resor till Mexico eftersom resa dit kan innebära en risk för den enskilde resenären. Det saknas en klar bild av situationen, såväl avseende sjukdomen som sjukvårdskapaciteten. Sjukdomen förefaller vara svårare än i övriga Nordamerika, med minst sju verifierade dödsfall hos unga personer och många svårt sjuka. Vi bedömer att det kan föreligga risk för att en personer som reser dit kan insjukna i svår influensasjukdom och inte få adekvat vård. Därför avråder vi tills vidare från resor till Mexico om de inte är absolut nödvändiga.