Sverige och Kina har under flera år haft kontakter på olika plan gällande problemet med ökad antibiotikaresistens. Redan 2007 undertecknades ett samarbetsavtal inom hälsoområdet där denna frågan inkluderas. Den 28-29  april 2009 äger en konferens om antibiotikaresistens rum i Peking där möten kommer att ske på såväl ministernivå som expertnivå. Med i den svenska expertdelegationen är bland annat representanter från Strama, Smittskyddsinstitutet, ReAct, Uppsala Universitet och Karolinska Institutet.

För att komma till rätta med eller minska hotet krävs långsiktig och nationell samordning av övervakning av antibiotikaresistens och -förbrukning, arbete för rationell användning inom såväl medicinska som veterinärmedicinska områden och förbättrad vårdhygien.