Antal inkomna prover, pågående och färdiga analyser som utförs vid SMI