Det finns inga rapporter om bekräftade fall utanför dessa två länder. WHO och övriga officiella instanser understryker dock alla att det finns en stor risk för ytterligare spridning av det nya viruset, men att det ännu är oklart hur allvarlig sjukdom det orsakar. Det är dock helt klart att sjukdomen som orsakas av det nya viruset inte är lika allvarlig som den som orsakas av fågelinfluensan H5N1. Det finns inga rekommendationer om reserestriktioner, men man måste vara observant på om man får influensaliknande sjukdom inom en vecka efter att ha vistats i områden där smittan finns, eller efter att ha träffat personer som varit sjuka efter att ha varit i dessa områden. I så fall bör man uppsöka läkare för undersökning och provtagning. De symtom som beskrivits är de vanliga för influensa, d.v.s. feber, hosta, muskelvärk, huvudvärk, halsont, matleda, sjukdomskänsla, illamående, diarré.

En släkting till det nya svinviruset H1N1 finns i det årliga influensavaccinet, men troligen ger vaccinet trots detta inget eller mycket lite skydd mot det nya viruset. Allt talar för att de två antivirusmedlen Tamflu® och Relenza® har effekt mot det nya viruset, men det finns inga rapporter om hur effektiva de är i praktiken.

I Sverige intensifierar vi influensaövervakningen, i första hand genom att fortsätta de övervakningsprogram som vi har under influensasäsongen, men som normalt skulle ha avslutats vecka 20.

Senast uppdaterad: 2009-04-27