Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat om sju fall av lättare luftvägsinfektion i USA som har konstaterats bero på en infektion med ny typ av svininfluensavirus A(H1N1). Fallen har upptäckts i staterna Kalifornien och Texas.

Samtidigt rapporteras ett utbrott av svårare luftvägsinfektion med ett större antal drabbade och eventuellt relaterade dödsfall i tre delar av Mexiko. Ett mindre antal av de mexikanska fallen har också identifierats som svininfluensa av samma typ som i USA. Rapporter om utbrott av influensa kommer från flera håll i media. Många av dessa är obekräftade och vi rekommenderar att den som vill vara uppdaterad att följa informationen på http://www.who.int och www.cdc.gov/swineflu

Det finns inga fall rapporterade från Europa eller andra delar av världen. Svinviruset förefaller vara känsligt för både oseltamivir och zanamivir, de två läkemedel som idag huvudsakligen används mot influensa. Situationen är under hård bevakning av WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC i samarbete med amerikanska och mexikanska smittskyddsmyndigheter. Undersökningar pågår för att klarlägga hur utbredd smittan är och för att få bättre information om sjukdomens allvarlighetsgrad. Åtgärder sätts också in för att begränsa smittspridningen.

I dagsläget uppmanas resenärer som nyligen har besökt de drabbade områdena (Mexiko och de nämnda delstaterna i USA) att kontakta sjukvården om de har symtom på luftvägsinfektion inom en vecka efter hemkomst.

(Ovanstående information är myndighetsgemensam med Socialstyrelsen och MSB.)

Skapad: 2009-04-25