Svenska myndigheter och sjukvård arbetar nu enligt en i förväg utarbetad samordningsplan (pandemiplan) för att säkerställa samhällsviktig verksamhet. Bland annat aktiveras en plan för behandling med influensaläkemedel och tillgång till vaccin mot den nya influensan. Pandemiplanen syfte är inte att förhindra en pandemi utan att minska återverkningarna i samhället så mycket som möjligt.

Smittskyddsinstitutet arbetar sedan i början av veckan enligt pandemifas 5 och har bl.a. intensifierat sin bevakningsfunktion för att uppmärksamma om smittan kommer till Sverige och kartläggning av situationen i landet. Denna information kan hjälpa sjukvården och myndigheter att minska konsekvenserna av en eventuell smittspridning.