Målen för malaria har formulerats av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon. För att uppnå målen har resurserna ökat för att bekämpa sjukdomen genom läkemedel, tillgång till myggnät och diagnostiska test i de fattigaste länderna. Nya forskningssatsningar har också gett lovande resultat vad gäller framtagande av vaccin och nya läkemedel. Det finns idag en klar möjlighet att drastiskt minska förekomsten av malaria i världen.

Samtidigt är malaria fortfarande ett stort globalt hälsoproblem med nästan en miljon dödsfall per år och med omkring 500 miljoner människor som lever i länder där malaria förekommer.