Varje år drabbas många människor i Sverige av mer eller mindre svår influensa. I år väntas den nya influensan A(H1N1)v orsaka omfattande sjukdom i befolkningen och dessutom kommer de vanliga säsongsinfluensorna att cirkulera. Förutom Sjukrapprot får Smittskyddsinstitutet rapporter om influensafall som krävt kontakt med sjukvården, och det behövs information om hur många som egentligen är sjuka men inte söker vård. Det kan ju påverka samhället om allför många samtidigt är borta från sina arbetsplatser. Sjukrapport ger en uppskattning av hur stor andel av Stockholms befolkning som är sjuka samtidigt. Genom att jämföra med sjukvårdens rapportering kommer vi också att veta hur stor del av de insjuknade som blir allvarligt sjuka.

Tredje säsongen

Under influensasäsongen 2007-2008 genomfördes Sjukrapport för första gången. Efterföljande säsong, 2008-2009, pågick hela sommaren 2009 för att ge Smittskyddsinstitutet en möjlighet att följa den nya influensan.

Från och med den 17 augusti tar en tredje säsong av Sjukrapport vid. Dels erbjuds tidigare säsongers rapportörer att gå med igen och dels bjuds ett nytt slumpmässigt urval in. Totalt erbjuds omkring 12 500 stockholmare att gå med. Preliminära resultat kommer att presenteras varje vecka på Smittskyddsinstitutets webbplats.

Läs mer om sjukrapport