Nummer 6/09 presenterar SVEBAR, ett unikt övervakningssystem för antibiotikaresistens, varnar för en mer aggressiv variant av vinterkräksjukan och konstaterar att barn nu äntligen ska få rätt medicin- och vaccindoser. Slutligen sätter nya studier om hiv och sexuell smitta fart på debatten.

Självklart kan du redan nu ta del av ett smakprov:

Nya norovirus ökar trycket på vården

En ny och mer aggressiv variant av vinterkräksjukan tycks vara på väg till Sverige. Vården brukar drabbas hårt av norovirus, och när många insjuknar gäller det att skydda gamla och svaga. Därför borde sjukhus och institutioner redan nu se över sina städrutiner.