• Nytt nummer: antibiotikaresistens enligt läkarna själva

    Publicerat

    Nummer 1/09 tar ett brett grepp om vårdhygien, konstaterar att hivfördomar drabbar allt fler svenskar liksom att en nedsättande kvinnosyn förvärrar epidemier. Läs också om hur smittor format människans…

  • Fokus på vårdrelaterade smittor under 2009

    Publicerat

    Smittskyddsinstitutet vill sätta fokus på vårdrelaterade och opportunistiska smittor och kommer under 2009 att ha ett temaår kring dessa områden. Syftet är att belysa dessa viktiga orsaker till att patienter…