Nummer 1/09 tar ett brett grepp om vårdhygien, konstaterar att hivfördomar drabbar allt fler svenskar liksom att en nedsättande kvinnosyn förvärrar epidemier. Läs också om hur smittor format människans arvsmassa och varför Europas öde hade mått bra av en kur omeprazol. Missa inte heller ett långt samtal om sex med Skånes smittskyddsläkare Hans Bertil Hansson – det finns en del kvar att göra.

Prenumerera på Smittskydd

På smittskydd.se kan du redan nu ta del av några smakprov:

Vårdrelaterade infektioner drabbar tusentals varje år
Vårdrelaterade och opportunistiska smittor utgör stora hot mot patientsäkerheten. De sprider antibiotikaresistenta bakterier och skapar akuta infektioner som år efter år tar upp ett mycket stort antal vårdplatser.

Kontaktsmittor kräver konsekvent förebyggande
Ska man sätta stopp för kontaktsmittor i vården måste all vårdpersonal ta hygien-rutiner på allvar. Det är helt oacceptabelt att patienter ska behöva smittas av MRSA, VRE eller ESBL-bildande bakterier när detta kan undvikas genom företrädesvis enkla – och lönsamma – åtgärder.